Ανακοινώσεις

 20 Jan 2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πιο αναγκαία από ποτέ η κατάρτιση στη διαχείριση αποβλήτων
 11 Jan 2021 Δελτίο Τύπου: Ανακοινώθηκαν οι οριστικοποιημένοι πίνακες ωφελούμενων για το Πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος»
 07 Jan 2021 Οριστικά αποτελέσματα επιλογής ωφελουμένων, μετά από τον έλεγχο των υποβληθεισών ενστάσεων, στο πλαίσιο της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος» (κωδικός ΟΠΣ 5003077)
 23 Dec 2020 Ανακοίνωση Προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος» (κωδικός ΟΠΣ 5003077)
 04 Dec 2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης των Αποβλήτων και Υλοποίηση του Προγράμματος «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος»
 20 Nov 2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Συνεχίζεται η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος»
 13 Nov 2020 Ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή η πρώτη φάση υποβολής των αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος»
 11 Sep 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
 22 Jul 2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ