Ανακοινώσεις

 31 Mar 2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ξεκινά σήμερα το πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων της ΟΣΕΤΕΕ
 17 Mar 2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2021-2030 και το πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων της ΟΣΕΤΕΕ
 09 Mar 2021 Δελτίο Τύπου - Μεγάλη συμμετοχή στο πρώτο ηλεκτρονικό εργαστήριο της ΟΣΕΤΕΕ με θέμα: «Επαγγελματική Κατάρτιση Εργαζομένων στη Βιώσιμη Διαχείριση Απορριμμάτων»
 05 Mar 2021 Πρόγραμμα Ηλεκτρονικού Εργαστηρίου: "Επαγγελματική Κατάρτιση Εργαζομένων στην Βιώσιμη Διαχείριση Απορριμμάτων"
 04 Mar 2021 Πρόγραμμα Ηλεκτρονικού Εργαστηρίου: "Επαγγελματική Κατάρτιση Εργαζομένων στην Βιώσιμη Διαχείριση Απορριμμάτων"
 01 Mar 2021 Ηλεκτρονικό Εργαστήριο με θέμα: "Επαγγελματική Κατάρτιση Εργαζομένων στην Βιώσιμη Διαχείριση Απορριμμάτων"
 22 Feb 2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος» από την ΟΣΕΤΕΕ
 12 Feb 2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Λογότυπος του Προγράμματος «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος»
 04 Feb 2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η ΟΣΕΤΕΕ υλοποιεί πρόγραμμα κατάρτισης συμβαδίζοντας με την αλλαγή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και την βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων
 20 Jan 2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πιο αναγκαία από ποτέ η κατάρτιση στη διαχείριση αποβλήτων
 11 Jan 2021 Δελτίο Τύπου: Ανακοινώθηκαν οι οριστικοποιημένοι πίνακες ωφελούμενων για το Πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος»
 07 Jan 2021 Οριστικά αποτελέσματα επιλογής ωφελουμένων, μετά από τον έλεγχο των υποβληθεισών ενστάσεων, στο πλαίσιο της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος» (κωδικός ΟΠΣ 5003077)
 23 Dec 2020 Ανακοίνωση Προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος» (κωδικός ΟΠΣ 5003077)
 04 Dec 2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης των Αποβλήτων και Υλοποίηση του Προγράμματος «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος»
 20 Nov 2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Συνεχίζεται η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος»
 13 Nov 2020 Ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή η πρώτη φάση υποβολής των αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος»
 11 Sep 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
 22 Jul 2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ