ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ MIS 5003077

 

Για δείτε το Δελτίο Τύπου της ΟΣΕΤΕΕ πατήστε εδώ