Απολογιστική ημερίδα ΟΣΕΤΕΕ για το πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε θέματα Περιβάλλοντος (mis 5003077)

 

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου της ΟΣΕΤΕΕ πατήστε εδώ.

Για να δείτε το φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ