ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΣΕΤΕΕ: Θεματικό Εργαστήριο του Έργου Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του περιβάλλοντος (MIS 5003077) σήμερα στη πόλη της Καρδίτσας και με live streaming διαδικτυακά

 

Για να δείτε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα του Θεματικού Εργαστηρίου της ΟΣΕΤΕΕ, 

παρακαλούμε πιέστε εδώ