Θεματικό Εργαστήριο του Έργου Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του περιβάλλοντος (MIS 5003077)

 

Για να δείτε το πρόγραμμα του Θεματικού Εργαστηρίου της ΟΣΕΤΕΕ, παρακαλούμε πιέστε εδώ