Πώς η επιμόρφωση και πιστοποίηση γνώσεων σε ζητήματα περιβάλλοντος βοηθούν στην επίτευξη των στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

 

Για να αναγνώσετε το Δελτίο Τύπου της ΟΣΕΤΕΕ παρακαλούμε πιέστε εδώ