Ανακοίνωση ΟΣΕΤΕΕ: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Β’ κύκλου αιτήσεων στο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων, Υποβολή αιτήσεων έως την Τετάρτη 8/9/2021 και ώρα 23:59

 

Αθήνα, 03/09/2021

 

Η ΟΣΕΤΕΕ  ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι παρατείνεται η υποβολή του Β’ Κύκλου των αιτήσεων του προγράμματος: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος» με κωδικό ΟΠΣ 5003077.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους έως την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23:59 στο Αίτηση Συμμετοχής - Β Κύκλου (osetee.gr) .

 Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».