ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση δεύτερου κύκλου αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος

 

Για να αναγνώσετε το Δελτίο Τύπου της ΟΣΕΤΕΕ, παρακαλούμε πιέστε εδώ